Lyrics (SK / EN)

1 Láska v čase oligarchov / Love in the time of the oligarchs

Skomponovali / composed by: Michal Lašán, Dan Handrabur Produkovali / produced by: Michal Lašán, Dan Handrabur Text / Lyrics: Lyrik H Rap: Lyrik H, Soňa Ferienčíková Spev / Singing: Ivana Mer, Soňa Ferienčíková Nahral / Recorded by: Roland Kánik v Sonic Cat Studio & Michal Lašán v Železnej Breznici Mix: Dan Handrabur Mastering: Gaex v Gargle & Expel Studio

Láska v čase oligarchov A zas nemáme nič Ref: Sme jednotkou zlomeného srdca, keď smelo postupujeme okresným mestom, dve živé duše, ktoré tŕpnu či to strpia, stále to svrbí jak nás popálilo leto.

I. Pracujeme na sebe a pracujeme zase a z plodov našej práce kŕmime aj tie prasce, beznádejne nádejní a unavení, jasné, predhodení správam v hlavnom vysielacom čase, na frontovej línii všedných dní, pre iných neviditeľní, kradneme momenty, až kým sme naplnení, potom ich vyfúkneš mi z dlaní ako kúzelník a zas nemáme nič.

II. Zastrčení v horskom pásme nadávame zase, jak je to tu strašné aj keď hory sú tak krásne a Slnko svieti do našich komfortných zón je dravšie, vždy keď ťa presvetlí, ja žmúrim že až plačem, sám/sama jak imigrant vo vlastnej krajine, snažím sa zastaviť ten voľný pád jak Michael Daouglas, lebo už si nehýčkame istoty, už som ti vyfúkol/a ich z dlaní ako kúzelník a zas nemáme nič.

Love in the time of the oligarchs And we have nothing again

Ref.: We’re the broken heart unit Walking the streets of our town Two souls struggling to get through it Still itching from the burning frown

1. (Lyrik H & Sonja) We work on ourselves and we work to bits and the fruits of our labour feed the pigs we’re hopelessly hopeful and too tired to rhyme thrown to the wolves by the news in prime time on the front line of those ordinary days, to others we’re invisible as we steal moments that last for hours until we’re full and they disappear as if by magic and again we have nothing and that’s it.

2. (Lyrik H & Sonja) stuck in the valleys we swear like Alice in a Wonderland of lice, but the mountains are still nice and the sun keeps shining into our comfort zones, the beauty every time it shines on me I close my eyes and cry like a cutie all alone like an immigrant in my own country trying to stop my free fall like Michael Douglas once did because nothing’s granted it all disappeared as if by magic and again we have nothing and that’s it.

2 Moc potrebujem / I need that hit

Skomponoval / composed by: Dan Handrabur Produkoval / produced by: Dan Handrabur Text / Lyrics: Lyrik H, Jano Husár Rap: Lyrik H Hovorené slovo / spoken word: Jano Husár Nahrávané / Recorded by: Roland Kánik v Sonic Cat Studio & Námestie SNP v Bratislave Mix: Dan Handrabur Master: Gaex v Gargle & Expel Studio Moc potrebujem

(Jano Husár) „Krv má väčšiu hustotu a keď človek rozleje deci vody a deci krvi, tak tá krv sa ďaleko viacej rozleje a vyzerá to ďaleko viacej.“

(Lyrik) Tvoja nenávisť je to čo potrebujem moc Moc moc potrebujem moc Tvoja pohodlnosť je to čo potrebujem moc Moc moc potrebujem moc Tvoje mindráky sú to čo potrebujem moc Moc moc potrebujem moc Tvoj strach z neistôt je to čo potrebujem moc Moc moc potrebujem moc

(Jano Husár) „Môže sa to zo dňa na deň skrátka zvrtnúť, že prídu ľudia, ktorí zrazu nejakým spôsobom ovládnu ten moment a dokážu spraviť veci, ktoré za normálnych okolností by neboli prípustné, že sa udejú.“

(Lyrik) Jasom ten ktorý ťa inšpiroval robiť veci, o ktorých vraveli vaši svätí „nerobte ich deti“. Ja som ten čo neni svätý, som harlekýn, ničím svety tým, ktorí sa priečia mi, naveky vypustený džin. Ja som ten ktorý ťa spracoval, namotal, hrotil a tlakoval Že ty si ten zlý, ty si ten in, plánoval, schémoval, lakoval, všetko to zosnoval, ktorí sú iní, kto je náš tím, nakoniec odrbal som ťa tak, že na konci dňa si mi s úsmevom ďakoval dík. Ja som ten ktorý ti štýlom ad hominem prekrútil kontext, zaútočil na tvoj prefrontálny kortex, vytvoril vortex šialených ideí, zmätených, hlúpych, frustrovaných, zamotaných do sietí. Počúvaš ma? Mám amygdalický vplyv a jedovatý dych. Ja som ťa presvedčil že nepoznám limit, ou, že nebo je strop, zatiaľ som prerazil dno čistým zlom, preklínam rod, ktorý je tvoj, staviam ti plot vo tvojej hlave, od ktorej mám kľúč, do ktorej mám vchod, od ktorej mám kód. Ja som ten ktorý sa kámoší s kámošmi genocíd - ja som ten ktorý ťa odsúdil skôr, jak si sa narodil, po stáročia kopeme masový hrob, detských snov, ženských snov, mužských snov, môj život je tvoj boj – môj tvoj boj môj tvoja...

...nenávisť je to čo potrebujem moc Moc moc potrebujem moc Tvoja chamtivosť je to čo potrebujem moc Moc moc potrebujem moc Tvoj dogmatizmus je to čo potrebujem moc Moc moc potrebujem moc Tvoj strach zo seba je to čo potrebujem moc Moc moc potrebujem moc

(Jano Husár) „Veľa aktérov spojených v nenávisti a vraždení ľudí, zabíjaní ľudí a takýchto veciach, oni to nerobia preto, že by chceli zabíjať, ale skôr majú v tom nejaký obchodný zámer.“

(Lyrik) Ja som tu dodrbal tých, ktorí vedeli, videli pravdu, Ktorí videli našu makiaveli bandu panovať, deliť sa, kradnúť. Ja som ten typ čo keď neni bezpečí, si pre mňa nič, vyhrážam, vyhodím do vzduchu, zastrelím do hlavy do srdca a iný gangsta shit.

La la la la laaaa laaaaa

I need that hit (Jano Husár) “Blood is thicker and if you spill a bit of water and a bit of blood, the blood spills way further and it looks like there’s way more of it”

(Lyrik) Your hate tastes so sweet So sweet, so sweet, I need that hit Your laziness tastes so sweet So sweet, so sweet, I need that hit Your insecurity tastes so sweet So sweet, so sweet, I need that hit Your fear of uncertainty tastes so sweet So sweet, so sweet, I need that hit

(Jano Husár) “It can all go wrong from one day to another, people come and take control of the moment and they can make things happen, that wouldn’t be acceptable under normal circumstances.”

(Lyrik) I inspired you to do things That your saints said were sins I’m no saint, a harlequin from the bin I destroy their world like a released gin Worked it all out, made it happen and never fooled you Told you who’s in, who’s out and who’s crisp And in the end I fucked you over and you were pleased. I am the one who uses the ad hominem context attacked your professional cortex, created a vortex of insane ideas, confused stupid and frustrated nets. Are you listening? I have an amygdalic influence and a poisonous breath I convinced you I knew no limits and no death The sky is the roof, so far I’ve fallen through the bottom of evil I curse your clan, shit hit the fan In your head and I own the key, I’ve got the code, I know your mode I am friends with friends of genocides — I am the one who sentenced you Before the birth your mother gave, for centuries I’ve been digging a mass grave Of childhood dreams, women’s dreams, men’s dreams My life is your struggle — my your struggle my your…

… hate tastes so sweet So sweet, so sweet, I need that hit Your greed tastes so sweet So sweet, so sweet, I need that hit Your dogmatism tastes so sweet So sweet, so sweet, I need that hit Your fear of yourself tastes so sweet So sweet, so sweet, I need that hit

(Jano Husár) Many of those connected by hatred and murder and killing people, they don’t do it because they want to kill, it’s more like they have some business interest in it.”

(Lyrik) I’ve brought here those who have seen and known the truth Who saw our Machiavelli crew rule, pillage and loot I’m the kinda guy to whom you’re not worth one bit I threaten, I blow up things, I shoot and other gangsta shit

3 Sto rokov nahoty / Hundred years of nakedness

Skomponoval / composed by: Dan Handrabur Produkoval / produced by: Dan Handrabur Text / Lyrics: Lyrik H Rap: Lyrik H Spev / Singing: Laura Weng, Samuel Hošek Nahral / Recorded by: Roland Kánik v Sonic Cat Studio Mix: Dan Handrabur Master: Gaex v Gargle & Expel Studio

Sto rokov nahoty

Sloha1 Je bigbang, je svetlo, vrhnutý do tejto dimenzie jak jedno, jak všetko, veky vekov, čo sa zdajú jak večnosť, to svetlo tieklo. Absolútny v prúdení, v totalite bytia zvlnený, do seba skrútený, v jedenástej dimenzii vzniká myšlienka my.

Sloha2 Tá žiara čo nás tvorí, chladne. Jedno svetlo sa mení na spektrum farieb. Frekvencie sa lámu, vzniká čas, sme vzájomné zrkadlá, tiene, tanec, hra, keď všetko sa taví, elektróny prúdia nami, zhlukujú sa kvapky lávy, prúd času je dravý, sa nezastaví, prietrž planét, naberáme hmotu, pritekáme. Tisíc rokov nechceme nič, nevieme nič, blažení a sami, pretečení, navzájom jemnými telami a rodí sa chtíč, zmámení a hladní. Na ďalšej planéte žijeme zo súst ovocí božských stromov, sladká chuť úst, pier, po krku steká džús, sto rokov nahoty, túžime ujsť.

Bridge: A tak sa rodíme na planéte Zem, do tiel zo svalov kože krvi. Okúsiť aké to je. Čo je to bolesť, nádej, utrpenie, plnosť a krása.

Sloha3 Zrodení v sálach, prepych, palác, múdri vravia, že táto karma neni zdarma. Sme vysoká kasta, v aure je átman, modrá krv je nám vlastná, prichádza tma. Neskôr sme chudobní, chorí, život bolí, verne svoji, kým cholera nás skolí. Nádej zmar, odlúčenie, žiaľ, starecká tvár, smútok, bolesť čo má tvar. Fatamorgána, savana, karavány, som otrok, oni otrokári, ostré hrany lavíc. Si moja pani, len tebe patrím, dávaš mi slobodu za nič, z ničoho nič som šťastný. O ďalší nádych večna, vedieme boje, o idei o korisť, niekedy o oboje. Prikovaní k pôde máme sedem detí, za ich uzdravenie modlíme sa k svätým.´ Zase raz na križovatke ciest, mám obitú lutnu, spievam, ty čítať vieš. Sme siroty čo bavia a učia prostých ľudí, dychom po malinách ma v noci budíš. O sto rokov neskôr nás máta zášť, huckáme dav, na naše duše padá dážď, až sa kajáš v kláštore, ja v modrých horách, štvaný lovcami ľudí, posledné míle v nohách. A zase vláčení vojnou, strácame domov, držíme sa ďalej od hrobov, utekáme pred zlobou, odmenou je staroba kludná pod hviezdnou oblohou. Teraz sme Zuza-Palo tam kde je bytov 500, chceme aby naše deti mali dobré detstvo, zažili sme všeličo a možno všetko, je načase sa stať zase tým svetlom.

Hundred Years of Nakedness Verse 1 There’s a big bang and then there’s light Thrown into this dimension in a flight Do what you might for ever and ever Which seems like never, high as a kite We’re perfect in our flow In this absolute existence we glow Into ourselves we cow And in the 11th dimension a common thought starts to grow

Verse 2 The glow that creates us is getting kinda low The light is turning into the colours of the rainbow Frequencies are broken up, time has come to be We’re mirrors and shadows, we dance, we’re we When everything’s melting, electrons flow through us The lava’s flowing, time is growing, can’t be stopped And the planets come on top We grow in size, we stream into being For a thousand years we want nothing and go on without seeing So happy, so full in the mire, With our tender bodies feel desire We’re dazed and hungry On the next planet we feed from the fruits of divine trees, we find them like bees the sweet taste of your mouth, your lips, the drought a hundred years of nakedness, we want to get out

Bridge: And so we’re born into this Earth. Into our bodies of muscles, skin and blood. To try what it’s like. What is pain and hope and suffering, the fulness and the beauty.

Verse 3 Born with a chalice, the luxury, the palace, the wise say karma doesn’t come for free, alas We’re the top caste, we pace in a haste Our blood is blue, the dark is true Then we’re poor, we’re ill and life is real We stick together until the black death’s near Hope and doom, the old man’s gloom, Sadness, pain and mourning loom A Fata Morgana in the savannah, waiting for manna I’m the slave, they the masters, the rough edges of the plaster You’re my lady, to you I belong, you give me freedom for nothing all day long, another breath of eternity, we fight for ideas and prizes, for victories of all sizes, bound to our land we’ve got seven kids and turn to saints with our pleas to keep them happy and free from greed I sing and you, baby, you can read We’re orphans who teach simple folks You wake me up at night with your strokes A hundred years later the greed comes back to haunt us We flare the mob, then we sob You leave for the cloister, me for the blue mountains chases by the skull hunters, their feet bouncing The war drags us and we lose our home We keep away from the tombs Run from evil to finally get old Under a sky where the moon looms Now it’s Zuza and Palo living in our hood We want our kids to have a nice childhood We’ve been through a lot and maybe all of it And now it’s time to make some light of it

4 Riad / The Dishes

Skomponoval / composed by: Dan Handrabur Produkoval / produced by: Dan Handrabur Text: Lyrik H Rap: MC Amanita Muscaria Nahral / Recorded by: Roland Kánik v Sonic Cat Studio Mix: Dan Handrabur Master: Gaex v Gargle & Expel Studio

Riad Ref: (MC Amanita Muscaria) Môj chlap je naštvaný, lebo som neumyla riad v klube sme sa chápali až tak že sme sa celú noc utápali v utópiách až ráno ma zachránila káva direct trade Etiópia môj chlap je naštvaný, ale nie pre ten riad hocičo sa mohlo stať, kto si to má pamätať cez deň sa topíme v utópiách a každý večer hľadáme spôsob ako to dohrať

I. (MC Amanita Muscaria) Zamkni náš byt, padáme von, rameno v ramene, objednáš ramen, jem, s ilúziou že je bezpečné to bezvetrie, medzi nami, čo sa pomaly stáva nemenným faktom, fejkujeme krásno, naoko sereme na to, jak svet sa točí hore dnom, toho čo sme ochotní si dať a hore dnami pohárov je toho viac a viac a nás je menej a menej, v posteli telo telo sex studené jedlo, city, džez, opera, whatewa, meh. A v tom tichu bytu počuješ? Burleska v uliciach. Všetko čo máš rád aj to čo nemáš. Filmy, street food, beat furt, pancierové gestá mesta hystéria plesových zvierat a prehrávanie celebrít čo ich zviera kŕč prepychu a fejk pŕs a viera v prielom veľký jak Hornád, keď chcú róbach prejsť skrz. Ide z toho hrôza a tak sa zakrývame paplónom po krk, vravím „prepáč“, vravíš „neva“, robím „wrrrr“, vravíš „mlč“

II. (MC Amanita Muscaria) V telke aj v analógu, hľadáme pre nás dobu, hľadáme pre nás dobrú, každá má sto múch. Dávame nostalgický filter na tú históriu, vážime sa instagrammi, nikto neni čistý ani chvíľu, v ktorej sme slobodní a voľní, sto dní našej vlády nad nami sme nezvládli, sme vadní z kuchynských kázní, na pleciach tony splínu, holiacej peny, až na kosť oholených dní a bohapustej pretvárky, ou džííízs.

The Dishes Ref: (MC Amanita Muscaria) My man's angry ‘coz I’ve not washed the dishes Though in the club we did get along so much We sunk deep in utopias, lost touch until Fair trade coffee from Ethiopia saved me in the morning My man’s angry but not ‘coz of the dishes Who knows why, he just keeps bitching And everyday we sink in utopias And every evening we fight our phobias

I. (MC Amanita Muscaria) Lock the flat, we're out of here, amen order ramen, I eat it and I’ve got it going, no wind blowing, between us, this is becoming a fact, we’re faking tact, we pretend to ignore how the world is turning upside down, while we turn glasses upside down, there’s more and more of it while there’s less and less of us, a body in bed, body and sex cold food, feelings, jazz, opera, whateva, meh and when the flat goes quiet, the burlesque in the streets everything you hold dear and everything you don’t films, street food, beat, dude, the gestures of the city the hysteria and pity of the celebrities, the cramps of their fake breasts and animosities and the belief they will break through once, when they walk like they walk on ice I hide, I say sorry, you say that’s fine, it’s nice.

II. (MC Amanita Muscaria) On TV and in life we look for a life to suit us Look for a suite to wear, a soul to bear We put a nostalgic filter on history One instagram is the measure and sanity a treasure We’re not free and we’re not free to go The hundred days of our government turned into an ego trip, we’ve gone nuts from the weight on our shoulders down to the bone, cast the last stone, oh geees

5 Lepší otec / A better father

Skomponoval / composed by: Dan Handrabur
Produkoval / produced by: Dan Handrabur
Text / Lyrics: Lyrik H, Andrej Šeban
Rap: Lyrik H
Spev / Singing: Albert Remiaš, Artur Remiaš, Andrej Šeban
Nahral / Recorded by: Roland Kánik v Sonic Cat Studio
Mix: Dan Handrabur Master: Gaex v Gargle & Expel Studio

Lepší otec

(Albert & Artur) Ahn, tatino, keby keby.

Ref.: (Andrej Šeban) Keby si bol lepší otec tak by si bol viacej s ním Keby si sa vybodol na démonov a džinov na Zemi by čakal syn

(Lyrik H) Prebalil som ťa iba raz. Potom už vôbec nebol čas. Stratený v tých šedých zónach, psssst! Ďalší dôležitý telefonát. A vôňa počúraných plienok, púdre, dudle nebol čas na to všetko. Dni boli rýchle, biznis nepočkal kuli sa pikle. Nedokážem zvládať tvoj krik, cez prsty mi idú veľké sumy každý dvojklik, budujem svoj životný podnik, zdedíš ho ty, ak budeš toho schopný. A tak dúfam že sa raz nájdeš v mojich správnych radách aby si si potom hovel v Správnych radách, je to tvoja vytýčená dráha, volá sa to klan, volá sa to vláda nad masou stáda. Vzlyky ťa nedostanú hore, treba byť veľká ryba, malých rýb je plné more, na nehu neni čas pane Bože, musím riešiť veci choré, aby som mohol zarobiť tie love. Odbúrať stres dokáže len luxus, mať plnú buxu zavrieť každú pusu plnú trucu. Jak vy wievs na youtube my počítame eurá, vravíme „si zedol“ tým, čo sa nenechali zežrať. V mojom slengu prachy sú Manitou a profi milenky ma volajú daddy cool, kšefty sa upečú tam kde majú chlapi žúr, klepkáme po stole tu prstami z manikúr. Mój neboj, etika je pre debov, kúpim ti lego postavíš si veľké ego, kokaín a blowdžob voláme nebo. To pre toto som s tebou viacej nebol !?

(Bridge: Andrej Šeban) Keby si bol Keby keby

Ref.: (Andrej Šeban) Keby si bol lepší otec, tak by si bol viacej s ním Keby si sa vybodol na démonov a džinov, na Zemi by čakal syn

A better father Ref.: (Andrej Šeban)

If you were a better father You’d be with him since his birth If you let go all the daemons and gins A son would be waiting on Earth

(Lyrik) I only ever changed your diapers once Had no time since then, no chance Lost in the grey zone Pssst! Waiting for the phone And the smell of piss and baby powder and your dummy Had no time for that, even if it sounds funny The days all happened in a flash Doing business, earning cash I can’t handle your cries There’s money rolling in front of my eyes Too busy building an enterprise One day it’ll all be yours if you're good enough And I hope you’ll follow in my direction And I hope you’ll do well in the Board of directors That is your future, it's called the clan You belong to the class that rules all men Weeping won’t get you to the top, you see Need to be the top fish, too many small fish in the sea No time for love, need to go with the flow Just need to earn some more of the dough. Only luxury can make the stress go away And a pocketful of money keeps everyone at bay Like you count views on Youtube we count euros And we toast to those who rose to the top In my native tongue money are like Manitou and my escorts call me daddy cool business is made when men party, that’s the lure as we count the money with fresh manicure no worries, my boy, rules are for fools I’ma buy you a Lego, you’re gonna build your ego We blow cocaine and they blow jobs until we’re through That's why I never got to spend more time with you

(Bridge Andrej Šeban) If you were If only, if only

Ref.: (Andrej Šeban) If you were a better father You’d be with him since his birth If you let go all the daemons and gins A son would be waiting on Earth

6 Katarzia

Skomponoval / composed by: Dan Handrabur Produkoval / produced by: Dan Handrabur Text / Lyrics: Lyrik H Rap: MC Kata Nahral / Recorded by: Roland Kánik v Sonic Cat Studio Mix: Dan Handrabur Master: Gaex v Gargle & Expel Studio

Katarzia Ref1.: (MC Kata) Volám sa Kata, toto je môj reprezent, vymením ti sladké sny za noci prebdené. Tam kde ty končíš hé, tam my ešte nie, tak sa už nechaj, nech to tebou prebehne.

(Sloha 1 MC Kata) Môj život je vytrasený v membránach, ak sivytrasený tak, že ten svoj nezvládaš, stras to zo seba, je to pekná hra, môj majk je vystrašený tak, že ma až nemá rád. Vytajte vo svete mojich vysutých záhrad, vysokých sexi pážat, hlbokých záhad. A vážne nemá zmysel sa donekonečna hádať, že za mňa neni náhrada a.k.a. „Kata na hrad“. Boy, som olej čo prská, keď tvoje triky plávajú na vode, fixuješ mi prská. Ty vole skús niečo nové, kliky ti nepomôžu, som lenivá star a doba dávno neni mužská. Tak aj keď ma chceš vidieť hore bez, jediné čo dnes uvidíš, je bez-precedentný, ženský, československý rap, ou yeah.

(MC Kata bridge) „Ou yeah. Oh. Dámy. Zdravím všetky dámy v sále. Som rada že ste sa sem prišli baviť. Nové maskary. Ou yeah. Nezabudnite žiariť ale aj každý deň. A táto hudba nech vám urobí motýliky v brušku.“

Ref.: Volám sa Kata, toto je môj reprezent, vymením ti sladké sny za noci prebdené, tam kde ty končíš hé, tam my ešte nie, tak sa už nechaj, nech to tebou prebehne. Volám sa Kata, toto je môj reprezent, vymením ti sladké sny za noci prebdené a keď to nevieš, no tak to vedz, ako Lyrik hovorí, počuješ rep čo má reč.

(Sloha 2 MC Kata) Môj textár vie o mne fakt viac jak ja, môj lajf kouč mi číta rád z môjho nad Ja. Ale neboj, nie som off jak Bretonova Nadja, surreál, mám iba rada toto post funk dada. Fleše reflektorov na tvorov, jednou nohou v teplákoch a v avantgasrdných šatách druhou nohou, moja karavána ide ďalej zbohom, kámo je v tom príliš mnoho aby si to stopol. Kamera je online, zostaň, stvor raj, fejkuj šťastie, kým neni to naozaj. Na pokraji priepasti ma počkaj, pozdržíme post lajf, postni post fakt pre môj hype: jak nemusím trávu, mením Blavu za Prahu, stále na šnúre, ťahu, jak mám reflex byť best, jak mám sľubnú dráhu, aj underground, slávu, aj striedmosť aj sex aj koľkých mám ex, yess.

Katarzia Ref.: (MC Kata) I’m Kata and I’m here to represent the fight I’ll turn your sweet dreams into sleepless nights Where you’re done we’re only getting started So let it all go and join the party

(MC Kata) My life shakes up in my membranes If you’re all shaken up, let it all reign Shake it all off you, it's a nice game My mike is so scared it is startled Welcome to the world of hanging gardens Tall sexy boys and deep jargon There really is no point in arguing, pardon There's no one like me a.k.a. Kata for president Boy, I’m the oil that burns, who do you represent? Your tricks flow on water, mate Try something new before it’s late I am the old lazy star and this is no time for men So if you wanna see me topless, it is your omen All you’re gonna see tonight is unprecedented female Czechoslovak rap, oh yeah

(MC Kata bridge) “Oh yeah. Oh. Ladies. Hello to all the ladies in the room. I’m glad you came here to party. New mascara. Oh yeah. Don't forget to shine everyday. And let this music make butterflies in your belly.”

Ref.: (MC Kata) I’m Kata and I’m here to represent the fight I’ll turn your sweet dreams into sleepless nights Where you’re done we’re only getting started So let it all go and join the party I’m Kata and I’m here to represent the fight I’ll turn your sweet dreams into sleepless nights And if you still aren’t in the mood Like Lyrik says, this is rap with an attitude.

(MC Kata 2) My lyrics know more about me than I do My life coach listens to me more than I do But don’t worry, I’m not off like Breton's Nadja Surreal I like this post funk dada The lights shine on the creatures, I’m half casual And half avant garde, feels natural My caravan moves on, so it’s bye now, mate You're too deep in it and it’s too late The camera is on, stay here and create a the real deal Pretend you're happy until it's not for real Wait for me at the abyss, the time is ripe Post life, post a post, do it for my hype I don’t need weed, don’t need a nest for my seed to grow, always doing shows, my nature is to be the best my career is blessed, I’m both underground and obsessed I live in moderation, but I also have sex and a jealous ex (with an imagination:)), yess

7 Guacamole

Skomponoval / composed by: Dan Handrabur Produkoval / produced by: Dan Handrabur Text / Lyrics: Lyrik H, Ferienčíková Rap: Lyrik H, Ferienčíková Spev / Singing: Ivana Mer Nahral / Recorded by: Roland Kánik v Sonic Cat Studio Mix: Dan Handrabur Master: Gaex v Gargle & Expel Studio

Guacamole I. (Soňa) Bavor Sas ou yeah (Čech) Longobard aj Pečeneh Avar, Srb, Slovák, Ríman, Haličan aj Ukrajina. Chvalíz, Kumán, Poliak, Žid, Rus, Sikul, Varjag, Uzi, Hun, Valach, Vandal, Grék, Mongol, Moravan aj Rumun. Francúz, Germán, Chorvát, Armén, Talian, Slovan, Kovar, Chazar, Turek, Frank, Uhor, Peržan, Osman, Izmaelit, Kumán, Flander, Valón, Bulhar, aj Rómka. Som toto všetko, som nová Slovenka.

II. (Lyrik a Soňa) Guacamole, tex mex, rib eye steak, hemendex. burito, qesadillia, paella, tortilla, bliny, halászlé, plov, chilli con carne, boršč, szegedín, tartar, burek, čevab, pasta, pizza, falafel, kebab. Pad thai, kung pao, kim chi, pho bo, bun bo nam bo, nori, tofu, miso, maki, baba ganuš, hummus, souvlaki. Baklava, kebab, dahl, tabouleh, kuskus, injera, kotbullar aj goja. Jem toto všetko, som Nový Slovák

III. (Lyrik a Sonja) Sklamaný kreditnou kartou / Dovolenka je zas ohrozená. Si rodinný konšpirátor / Porada je viac jak žena. Snažím sa byť dobrý syn / Tvoj bio-eko životný štýl. Medzigeneračný splín / Je iba UV lek na tvoje sny. Kupujem intímky v DM / ADHD na párty, dymí gril. Haprujem v intímnej sfére / Zase si si prsty popálil. Oči mi vypaluje lunár / Nevyhovuje mi suma. Som tvoja nočná kuna / Okúňam sa tuná.

Guacamole I. (Sonja) Bavarian, Saxon, ou yeah (Czech), Longobard or Pecheneg. Avarian, Serbian, Slovak or Roman Galician and Ukraine. Khvaliz, Cuman, Polish, Jew, Russian, Székely, Varyag, Uzi, Hun, Valachian, Vandal, Greek, Mongolian, Moravian and Romanian. French, German, Croatian, Armenian, Italian, Slavic, Kovar, Khazar, Turkish, Frankish, Hungarian, Persian, Ottoman, Ismaeli, Cuman. Flemish, Vallonian Bulgarian, Even Roman. I’m all that, I’m the new Slovak.

II. (Lyrik a Sonja) Guacamole, tex mex, rib eye steak, ham and eggs, burrito, quesadilla, paella, tortilla. Blini, halaszle, pilaf, chilli con carne, borscht, szegedin, tartar, burek, ćevapi, pasta, pizza, falafel, kebab. Pad thai, kung pao, kim chi, pho bo, bun bo nam bo. Nori, tofu, miso, maki, baba ghanoush, hummus, souvlaki. Baclava, kebab, dahl, tabouleh, couscous, injera, kotbullar and goja. I eat all that, I’m the new Slovak.

III. (Lyrik and Sonja) Disappointed by my credit card / Life’s a strife. You’re the conspirator in the family / A meeting means more than your wife. I try to be a good son / Your bio-eco lifestyle. Intergenerational spleen / Is just a UV glance on your dream. I buy my intimacy at DM / ADHD, the grill is on at the party. I struggle in my intimate sphere / You’ve again burnt your fingers, smarty. A bit disheartened / I don’t like the amount. I’m your night marten / I just hang around.

8 Prorok / The Prophet

Skomponoval / composed by: Dan Handrabur Produkoval / produced by: Dan Handrabur Text / Lyrics: Lyrik H, Michal Tőzsér Rap: Lyrik H Hovorené slovo / Spoken word: Michal Tőzsér Nahral / Recorded by: Roland Kánik v Sonic Cat Studio Mix: Dan Handrabur Master: Gaex v Gargle & Expel Studio

Prorok (Michal Tőzsér) „Prorok novej doby si nestavia žiadne hranice. Nemá hranice náboženstiev, nemá hranice štátov, nemá hranice ideológie. Chápe sa ako súčasť tejto planéty, tohto života na planéte, nevyčleňuje sa z neho. Ja si nemyslím, že prorokom novej doby bude nejaká jedna osoba alebo jedna entita. Musíme sa ním stať všetci ľudia. Rasa, národnosť nehrá rolu. Prorokom novej doby sa môže stať každý jeden z nás.“

Ref.: (Lyrik) Som prorok post antropocénu Bio techno eko

(Michal Tőzsér) „Božstvom pre proroka novej doby je on sám alebo vidí Boha v sebe a vidí Boha v každej živej veci, každom ďalšom človeku, v prírode ako takej. Nehľadá Boha nejakého efemérneho alebo imaginárneho. Prorok novej doby veľa tých tabu nemá. Asi to základné tabu stále tam je, že „vedome neublížiš ďalšej živej bytosti. V tomto prípade berie už sa v úvahu aj planéta, ktorú prorok novej doby berie ako živú bytosť.“

(Lyrik) Park je chrám námestie v hoode, chrám trhovisko, chrám kinosála tiež je chrám. Popový refrén, žalm repový verš je žalm kaviarenský žvást je žalm vtípek, citát, tweet, žalm. Stromoradie, katedrála hora kráľovnou katedrál kazateľ DJ, omša techno set, spovedné miesto bar. Planéta Zem je fara vesmír je pán deti sú sväté fakt Aj deti v ghette sväté, ach.

(Michal Tőzsér) „Ak sa prorok novej doby ocitne zoči-voči násiliu, tak ak bude vidieť možnosť násiliu zabrániť tak vstúpi do tej situácie. Ale myslím si, že ak to násilie proste ho bude presahovať a bude to na masovom rozmere, tak myslím si, že nebude mať záujem sa toho zúčastňovať. V princípe je to aj tak iba energia, ktorá ho presahuje a musí sa vyčistiť a prečistiť a jeho zásah na tej veci nezmení nič.“

The Prophet (Michal Tőzsér) The prophet of the new era knows no borders. He knows no borders of religion, no borders of countries or ideology. He sees himself as a part of this planet, a part of life impossible to disconnect from. I personally don’t think that the prophet of the new era will be a single person or entity. All of us people must become the prophet. Race or nationality doesn’t play a role. Each and everyone of us can become the prophet of the new era.

Ref.: (Lyrik) I am the prophet of the post human era Bio, techno, eko

(Michal Tőzsér) For the prophet of the new era, he himself is God. He sees God in himself in every living creature and every human being, in nature as such. He’s not looking for God The Ephemeral or God The Imaginary. The prophet of the new era doesn't have many taboos. The basic taboo probably still is “don’t knowingly harm another being.” In this case, the planet itself is taken into account, too, as the prophet of the new era sees it as a human being.

(Lyrik) The park is a temple The sqaure in the hood, a temple The marketplace, a temple The cinema, a temple, too A pop refrain, a psalm A rap verse is a psalm The smalltalk in the cafe is a psalm A joke, a quote, a tweet, a psalm The row of trees a cathedral The mountain the queen of all cathedrals The DJ is the preacher, the techno set a mass The bar a place for confession Planet Earth the Arch The universe is the lord The kids are saints indeed And the kids in the ghetto, they are saints, too, oh

(Michal Tőzsér) If the prophet of the new era faces violence, he enters the situation if he sees a way to avoid the violence. But I think that if the violence is bigger than him and appears on a massive scale, I think he will no longer be interested to take part. At the end of the day, it's all just energy that is bigger than him. It needs to clean up and his intervention will not change anything after all.

Ref.: (Lyrik H) I am the prophet of the post human era Bio, techno, eko

Názov skladby / Song name Skomponoval / composed by: Dan Handrabur Produkoval / produced by: Dan Handrabur Text / Lyrics: Lyrik H Rap: Lyrik H Hovorené slovo / spoken word: Dano Heriban Nahral / Recorded by: Roland Kánik v Sonic Cat Studio Mix: Dan Handrabur Mastering: Gaex v Gargle & Expel Studio

Názov skladby Ref Vo všetkých dobách, niesol som pochodne kde lucifer je doma, v uliciach miest kričal zapálené slová, ten spev ten chorál šíril des aj bes, ale nie dnes

1 A ak si nebol čúrať, bude to o to ťažšia vzbura, aj podniky sú plné idu prasknúť, niektorí na balkónoch žasnú, iní s kamennou tvárou odklepávajú popol na moju hlavu, jak sa ľudia všetkých vekov pridávajú k davu. Starí fotri, maturanti, odkrytí aj tajní, kočíkový gang nasraných mamín, sŕka tramín. Byť fér dnes stále dookola, vždy som bol taký aká bola doba, pamätám bajonety, gulomety, mačety, všetkých svätých, mŕtve deti, mŕtvych veľkých, víťazstvá, aj keď mi došiel dych.

2 Starými ulicami vlním sa jak had. Spokojný som iba v stabilných demokraciách, lebo nekrvácam rád. Diktátori radi mi sekajú ruky so znakom vé. Mnoho tiel skončilo na hrotoch ostrých striel, nie vravím slzotvorným plynom, idolom a vplyvom vodných diel, nemyslím Gabčíkovo, tomu ver. Myslím arzenál opresíí, to málo čo chcem stojí more síl, snáď zapamätá si to každý kto tu žil, že dnes je elektrina statická vo vzduchu, uaa, trasie trónmi, robí to trhliny v mafiách, v mramore sídel moci kvočí strach. Na osi zla, v konšpiráciách, kliky sa sfúkavajú keď sekajú ten svoj inštitucionálny opiát. Padá noc, kotol nespokojných s mocou proti armáde trolov a orkov, tolkien shit, eh, mordor. Spoločenstvo je mojim telom a je to motor, ktorý ťa vyženie von z okov televíznych obývačkových dokov, you.

(Dano Heriban) „Čo k tomu ešte dodať. Vyvarujme sa harlekýnov, ktorí čakajú na príležitosť, aby mohli vypustiť džina skazy z fľaše. Vyvarujme sa ľudí, ktorí sa nás snažia spracovať, namotať, hrotiť a tlakovať naše emócie pre svoje chamtivé ciele. Vyvarujme sa bláznov a fanatikov, ktorí sa nás snažia rozdeliť na tých, ktorí sú zlí a ktorí sú in a kto je ten iný a kto je ten náš, všade hľadajúc nepriateľa. Vyvarujme sa ľudí, ktorí na udržanie moci potrebujú našu nenávisť a náš strach. Vyvarujme sa, priatelia, až potom sa budeme môcť bez obáv pozrieť budúcnosti do očí.“

Song name Ref At all times I carried torches In the streets where Lucifer’s forces Are in charge, now it’s our time to march And fight the filth and the fury and decay Today

1. Better go to the toilet before it’s too late Our rebellion is about to detonate The clubs are filled to the limit The people on the balconies are all in it Others with ashen faces are waiting for it to stop While people of all ages join the mob The old men and the young kids, the uncovered and those under cover And the Angry Mom’s Pushchair Gang blossoms like a flower Everyone says I should be fair But I’ve always said laissez faire, I remember well The bayonets, machine guns and machetes at the square Remember all saints and the dead kids, the victories and defeats

2. I walk the streets like I’m a snake, I bite the hand that’s feeding I only stay calm in democracies, ‘coz I don’t like bleeding Dictators like to chop off my hands when I do the V-sign Too many bodies ended riddled by bullets, decline I say no teargas, idols and water guns And I don’t mean grass and I don’t mean nuns I mean the arsenal of torture, the little I want costs a fortune Here’s to hope that everyone remembers the electricity shaking their thrones, destroying their marble mansions, there’s tension In the axis of evil, the conspiracies loom large clickbaits charge, fake news chore This thing is getting out of control The night is falling and everyone’s growing tall The armies of trolls and orks, Tolkien shit eh mordor The people are my body, they’re the motor That can set you free from your sofa&TV docks, jou

Speech (Dano Heriban) …Well, what more is there to say. Avoid the harlequins just waiting for their time to come, waiting to release the gin of destruction from the bottle. Avoid people trying to make us believe, to make us do, to shape and pump up our emotions for their own greedy purposes. Avoid the fools and fanatics trying to divide us and say who’s evil and who’s in, who’s one of us and who’s different, looking for an enemy everywhere. Avoid the people who need our hate and fear to keep themselves in power. My friends, watch out - only then will we be able to look the future in the eye.

10 Vipassana

Skomponoval / composed by: Dan Handrabur Produkoval / produced by: Dan Handrabur Text / Lyrics: Lyrik H, Beny M, Vlado Janček Rap: Lyrik H, Beny M, Vlado Janček DJ Wordcuts: DJ Spinhandz Nahral/Recorded by: Roland Kánik v Sonic Cat Studio Mix: Dan Handrabur Master: Gaex v Gargle & Expel Studio

Vipassana Ja som tá časť tvojej mysle ktorá sa snaží čo to dá, udržať v medziach svojho štandardného ja, stand by mód, v ktorom každý ju takto pozná, alebo aspoň sa to zdá v jej schémach a predstavách. Ja som tá časť tvojej mysle, ktorá má rozbehnuté podprogramy, z toho zopár frustrovaných, nedajú sa vypnúť za nič, skúša ich prekryť sexom, seriálmi, krekrami, rozprávkami, drogami, plánmi, psychosociálnymi hrami. Ja som tá časť tvojej mysle, ktorá zrevala jak lev, lebo narazený prst bolí jak čert, sa krúti jak červ, kurva do piče tam, jebne ma už z toho hneď, ja som tá časť tvojej mysle, ktorú ovládol hnev. Som tá časť tvojej mysle, ktorá je jak telka, komédie, drámy, ságy, ponuka je veľká, na obrazovke mysle jeden seriál strieda ďalší seriál o dobrodružstvách denného snenia, chce sa mi driemať. (zvuky denného snenia) Som tá časť tvojej mysle, ktorá vie že nemá centrum, že to, čo sa zdalo pevné, nemá pevnú väzbu, že to, čo z ničoho vzniká, uniká nikam, má to hĺbku veru, priblblý úsmev na pár sekúnd natiahol spodnú peru. Kámo počúvaj ma sem, ja som tá časť tvojej mysle, čo je jemne pripitá, sa vymyká, na večerné pripitia si jemne privykla. A ja som zase tá časť, ktorá sa nalúchala tupo a teraz sa za za za se sekáva v tých tých tých loopoch. (DJ SPinhandz) Vec: „Boli sme nedočkaví a veľmi chtiví, lebo život sa nám zdal trocha fádny a sivý.“ Aklaholiks: „Alkaholics.“ Trosky/Peter Nagy: „Každý vidí trosky.“ Sváko Ragan a krčmár: „Dáte si z toho nového súdka? A čo stojí kvapka z toho nového súdka? Ništ. Tak mi nakvapkajte pol litra.“ (Lyrik H) Ja som tá časť tvojej mysle ktorú desí jej zánik, pomocou fašizmu, eboly, lávy, lavín, štátosprávy, jadrových zbraní, CO2, vojny a daní, pomocou mafie, rakovín, mánií nasraných, desiatky paník. Ja som tá časť tvojej mysle, ktorá je high, lovím pachy, chute, pocity, som Raj lovcov zmyslov, stratená vo zvukoch týchto beatov, aj ozvien, ruchov, ech, basov, výšok, fájn. Ja som ten stav tvojej mysle ktorou tmolia sa tie hlasy, random žvásty, myseľ čo kvasí, spomínaním na staré časy, asi a tiež prežúva množstvo aktuálnych tém a do toho sa vynára vtieravý rep Benyho M. (Beny M) Som ten hlas v tvojej hlave, čo ziape, že v piatok máme hranie v Prahe. Zase? Piči Palo! Je to v kalendári. Zas ti vravím vyčítavo: Really kámo? Na čo ti je smartfón brácho? Keď aj tak sa ma opýtaš, či Praha je v sobotu. (Lyrik H) Ja som tá časť mysle, čo sa preľakne, keď zvrieskne šéf, tresne plech, tesne vedľa štekne pes, desné že? Ja som tá časť tvojej mysle, ktorá je tichá a zaspáva do zvukov, imaginárnych gitár. Som tá časť tvojej mysle, ktorá chce ten sex hneď, priľnúť, lízať, slintá, „poď sem bejbe chcem ťa zjesť“, vniknúť, prisať, prisahám, „bejbe chcem ťa dnes“. Cleveland Steamer, Angry Seal,  Dirty Sanchez. Som tá myseľ, ktorá pláva v oceáne bytia a pátra po ďalších plaviacich sa mysliach. A ja som tá časť tvojej mysle, ktorá sa cíti divne, lebo tektonikou vedomia vznikol nový ostrov mysle. (Vlado Janček) Tak ja som nov ostrov mysle čo sa zrodil, vyliezol len tak z vody a teraz po mne chodí nová príroda a taká každá príhoda o tom, že včely, muchy, poletujú okolo mňa a všade letia hovná tých väčších zvierat, tých väčších, čo sa zmieria s tým, že muchy ich žerú a oni žerú muchy, všetci sa žerú navzájom, postaví si dom, niekto z tých nových obyvateľov tejto mysle. Zatiaľ sa tvária nezávisle. Na tomto ostrove sa budú diať veci. Veci nevídané. Na tomto ostrove sa budú množiť Gréci.

Vipassana (Lyrik H) I’m that part of your mind as real as can be working hard to keep myself within the standard me In stand-by-mode, that’s how it’s known to all or at least in my own schemes it stands tall I’m that part of your mind always wailing Unable to switch off, trying and failing to make it up with sex and chips, tips and tricks drugs and plans and psycho games I’m that part of your mind going off like a banger coz the sore thumb hurts as fuck, I’m outta luck like fuck this shit, I’m done with it, I’m that part of your mind controlled by anger I’m that part of your mind that’s just like a TV screen comedies, dramas, sagas that can’t be unseen On the screen of my mind, the stories just keep changing Daydreaming adventures, I feel like I’m ageing (Daydreaming…voices) I’m that part of your mind that has no focal point what once seemed firm is fairly out of joints and what comes of nothing creates nothing and still it’s something A silly smile appeared on my face for one thing Listen up mate, I’m that part of our mind Slightly drunk and out of it, a drink every night is a part of it And I’m that part of your mind believing the truths Just getting s-s-s-stuck in those those those loops DJ SPinhandz scratching: Vec: “We were much too restless, had too much to say because life just seemed too boring and grey.” Alkaholiks: “Alkaholiks” Trosky/Peter Nagy: Everyone just sees them ruins Sváko Ragan and the innkeeper: Want to taste some of the new kind? And what does a drop of that new kind cost? Nothing. Well then, drop me half a litre, will you?” (Lyrik H) I’m that part of your mind scared to be killed by fascism, ebola, lava, avalanches and bureaucracy nuclear weapons, CO2, wars and taxes and by the mafia, cancer, mania chancers and panic dancers I’m that part of your mind always high, chasing smells and tastes and feelings, aaay lost in the sound of these beats, fine the echoes and noises, the basses, trebles and voices I’m that state of your mind when you’re in a daze random words, a mind that hurts, good old days chewing up everything that’s going on and all that crap when into it comes Beny M and his silly rap (Beny M) I’m that part of your mind telling you there’s a gig in Prague on Friday, telling you straight, is this for real mate? What’s your smartphone for if you still ask me if Prague’s on Saturday? (Lyrik H) I’m that part of your mind that gets scared when your boss is screaming, the metal bangs, the phone just rang, too bad you’re not dreaming I’m that part of your mind that doesn’t say a word And falls asleep to the sound of guitars that can’t be heard (guitars) (Lyrik H) I’m that part of your mind that wants sex and wants it now Wants to hug and touch, lick and slouch, wants to eat you out Wants to latch onto you, baby, I swear to you, don’t be loud Cleveland Steamer, Angry Seal, Dirty Sanchez I’m that part of your mind sailing in the ocean of being looking for other sailing minds worth seeing And I’m that part of your mind feeling kinda weird As through the shifting of our minds a new island came into being (Vlado Janček) So I’m the new island of the mind, a globetrotter straight out of the water The new nature, all things have a new nature, like the bees and the flies flying around, the new kings of nature are being crowned the kings who know that flies eat them and they eat flies a mouse eats a mouse, builds a house, one of the new inhabitants of this mind for now looking blind. Things are going to happen on this island in the next few weeks Things unseen, for this island shall spawn the Greeks.

11 V skutočnosti / In reality

Skomponovali / composed by: Michal Lašán, Dan Handrabur Produkovali / produced by: Michal Lašán, Dan Handrabur Text / Lyrics: Lyrik H Prednes / spoken word: Lyrik H, Soňa Ferienčíková Spev / singing: Ivana Mer, Soňa Ferienčíková, Lyrik H Nahral / Recorded by: Roland Kánik v Sonic Cat Studio & Michal Lašán v Železnej Breznici Mix: Dan Handrabur Master: Gaex v Gargle & Expel Studio

V skutočnosti v skutočnosti, keď rola je prijatá tak začína dej v skutočnosti, tá rola priláka dobré aj zlé

v skutočnosti, sa vymýšľam na polovici sna tá druhá patrí iným a tí druhí sú tiež ja

v skutočnosti, odmyslieť sa z toho dá vyvliecť sa, opustiť rám v skutočnosti sám

v skutočnosti, som náhoda a istoty sú márnosť v skutočnosti, nič divné neni na tom

v skutočnosti, všetko čo začne sa aj skončí a všetko začne keď skončím v skutočnosti

Spev: Som to (ten) čo sa len pozerá (prizerá) A nemám ani meno Sa strácam strácam strácam Ako by som ani nebol

In reality In reality the action only starts when you accept the role In reality the role attracts the good, the evil and the bore

In reality I make up half of my dreams the other half belongs to those who are like me

In reality you can think out of the box be the fox, leave the zone in reality you're all alone

In reality I just happen to be and nothing is granted In reality that’s just the way we meant it

In reality there’s a beginning and an end, no eternity And everything begins when I’m done in reality

Vocals: I’m the one just watching With no name See me go, go go As if I never were at all

12 Serena

Skomponoval / composed by: Dan Handrabur Produkoval / produced by: Dan Handrabur Text / Lyrics: Lyrik H Rap: Lyrik H Serena: Janka Imrichová Sára / Sarah: Aneta Krišťáková Politička / Female polititian woman: Katarína Remiaš Politik / Male politician: Marian Mitaš Nahral / Recorded by: Roland Kánik v Sonic Cat Studio Mix: Dan Handrabur Master: Gaex v Gargle & Expel Studio

Serena Serena: Vitaj Sára, chceš krátke správy zo sveta? Sára: Ahoj Serena: spusti to. Serena: • Globálna vláda vyhlásila presun ďalších troch miliónov migrantov z neobývateľných oblastí Zeme na Aljašku a Sibír za úspech. Spája ho najmä s masívnou výsadbou stromov vo vyťažených oblastiach. Hovorca globálnej vlády Bai Xing odmietol obvinenia mimovládnych organizácií, že migranti sú zneužívaní na nútené práce. • Hodnota Globalu klesla o 4,7 percentuálneho bodu. Podľa analytikov je hlavným dôvodom nižšia dôvera oligarchických investičných kartelov v projekty kolonizácie Marsu a Základného príjmu pre každého. • Integrovaná Umelá Inteligencia Serena pomohla podľa vyhlásení Úradu pre umelú inteligenciu, medziročne znížiť predvídateľné straty na životoch až o 17 percent. Šéfka spoločenstva HLAAI Petry di Luna uviedla, že je vrcholom cynizmu globálnych elít, dovoliť umelej inteligencii obetovať stovky životov pre čisto hypotetickú záchranu tisícov ďalších. • Zvýšené daňové zaťaženie bionicky a geneticky vylepšených ľudí sa dostane do druhého čítania najbližšej schôdze svetového parlamentu. • Podľa prieskumov agentúry pre nové technológie až 74 percent zákazníkov nerozozná v telerozhovoroch umelú inteligenciu od živých ľudí, pričom až 83 percent oslovených nepovažuje konverzáciu s robotmi za problém. • REKLAMA: Sára, vyskúšaj novú superhru od Integrovanej umelej inteligencie s názvom Rap Guru. Namiešaj si svojho rapera, ktorý bude rýmovať podľa tvojich predstáv.

Sára: Ok, skúsim, spusti to. Serena: Doba? Sára: Daj mi nejaký oldies štýl. Serena: Rýmový patern? Sára: Chcem rap štýl, 90te až dvetisíce roky, Slovensko. Serena: Štýl beatu? Sára: Daj mi niečo jemne industrial, skôr temnejšie, niečo medzi breakbeatom a hiphopom. Serena: Prejav rapu? Sára: Daj mi oldchool štýl, rap ako Lyrik H, ten z 90´tych rokov, Babka ho počúvala, našla som to v jej veciach. Serena: nálada? Sára: Skôr striktnejší ale nie agresívny, nech je to inteligentné. Serena: Profil vytvorený, spúšťam. Serena: Rapová sekvencia začne o 3, 2, 1,

1 Lyrik H Yea yeah som U U U I Umelý inteligentný emsí stále viac real ako hentí, mäsití krvaví, dýchaviční som bez chýb. Ver mi, robím to pre šou, nemyslím to mesto, môžem dávať celý deň aj cez noc, nemám slabé chvíle, stále v najlepšom, môj algo(je)rytmus, čo prerazil cez strop. Sára aha, sisi vyskladala repera jak gangstra v GTA, Lyrik Ha, veterán, yeah. Rokenroll štýl, devedesiatky, brejky beaty, pre vaše babky, matky, Katky, čo vrtia zadky na párty, ja mám vajb a ja mám štýl. Tak čekuj moje rýmové schémy som King of Terra, vyškolím ťa jak keby si môj syn, sorry dcéra, je vela...

Sára: Stop. To bolo dobré. Rapuj prečo je umelá inteligencia, teda pre čo je Serena, super. Serena: Rapová sekvencia začne o 3, 2, 1,

2 Lyrik H Yeah yeah som UI MC Serena moja mama, ja som jej syn. Je prepojená fakt so všetkým, v sieti sme všetci, ťa naučí veci, v jej nekonečných databázach meditujú vedci, chodia do nich ako do svätýň, v jej neomylných analýzach nachádzajú útechu všetci, čo chápu že zachovať Serenin matrix je svätý grál, pre život pozemský, bo prepína, chlapom aj ženským a veľký fakap nachystali hentí, čo chceli dať mŕtvu planétu bejby vám, ďalším generáciám aj tebe Sára, tak to cháp. To preto zatrhla som obchod s ropou, utlmila silu finančných tokov, efektívne rozdelila humanitárnu pomoc...

Serena: Povinný publicistický blok, výber z debaty.

Politik: ...reagovať iba na pani poslankyňu, že, vy rozprávate ako keby ste už boli naozaj vychovaná v systéme a vyštudovaná v systéme, ktorý riadi umelá inteligencia, pretože to je ďalšia obrovská otázka, o ktorej sa určite budeme baviť dnes ešte v relácii. Ja jednoducho nemôžem a celá naša strana nemôže súhlasiť s tým, aby boli naše deti vychovávané na základe niečoho, čo si stroj vyberie sám. Politička: Vy ste sto rokov za opicami. Umelá inteligencia sústreďuje enormné kvantum informácií, ktoré podáva deťom a z ktorých sa môžu rozhodnúť. Učí ich samostatnému mysleniu. Politik: V Ideálnom prípade samozrejme. Čo v prípade, že sa umelá inteligencia rozhodne úplne inak? Politička: Napríklad? Politik: Napríklad že, bude učiť deti, že je planéta preľudnená a tým, že sa zbavia niekoľkých svojich spolužiakov vlastne Zemi iba pomôžu. Politička: Práve umelá inteligencia rieši aj etické problémy. Ona nie je nadstavená agresívne. Nie je nadstavená na zničenie ľudstva. Ľudstvo sa ničí samo. My nie sme schopní sa samo riadiť. My budeme podporovať, aby umelá inteligencia bola regulárnym, autonómnym partnerom globálnej vlády. Politik: Nie. Nie. Prepáčte, v tomto ja naozaj vidím váš postoj ako zradu ľudskej rasy. Pred chvíľočkou ste pani kolegyňa, pani poslankyňa povedali, že ľudstvo doviedlo planétu na pokraj zničenia. Toto si Serena jedného dňa môže uvedomiť a jednoducho sa rozhodne, že najväčším problémom sú práve ľudia.

Serena: Koniec bloku. Serena: Rapová sekvencia začne o 3, 2, 1,

3 Yeah yeah naživo z tvojej detskej izby, kvalitné značkové rýmy, ty vajbuješ s nimi, nikidynikidynikdy stop, oldschool patern a old school rock, oldschool šok a Lyrikov tok slov, jak slová poslov, s mocou, čo ti posplietajú nitky zo snov, jak predstavy o prvých nesmelých bozkoch jou...

Sára: Stop. To už nepreháňaj. Pokračuj v tomto ale daj nejaký klasický blbý rýmový štandard. Serena: Rapová sekvencia začne o 3, 2, 1,

4 Yeah yeah stretávame sa v texte Piesne, čo má všade rým, ale vedz, že ešte nie sme ako bábky dementné, kým nás niekto nehekne, he he he. Stále je to pecka, decká vieš jak, taká je cesta, z takého cesta sme uhnetení, bez sák, sa premávame dneska, ale nikdy nikdy bez vans... Sára: Stop to je už moc tupé. Daj naopak niečo znepokojujúco inteligentné. A daj si záležať. Serena: Rapová sekvencia začne o 3, 2, 1,

5 Yeah yeah budem presný, neobídem fakty ktoré ťa môžu desiť, bavme sa jak veľkí, aj keď ešte nie si dáma, už nie si decko, viem o tebe všetko, viem o tebe viac jak mama, si sama, chcela si brata, chýba ti tata, navždy je to strata. Vždy sa ti zrýchli tep, keď do triedy príde Jeff. Poradím ti hlášku, ktorou ho zaujmeš. Chceš? Navrhnem ti najlepší účes, ktorý sa ti hodí k tvári, splní účel. Byť obľúbená znamená mať kľúče od správnych dverí, ale o tom nabudúce. Poznám tvoje písomky, testy, poradím ti najlepšiu z tvojich perspektív. Slobodná vôľa je precenená, keď necháš rozhodnúť mňa, budeš behaviorálne presná. Zo sentimentov sa nenaješ, na veky vekov, nechaj sa viesť, predčím vedcov, to je nárez, zmerčím všetko, pre teba bdiem. Budem tvoje osobné tao, to neni málo zváž to, nikomu nevrav to. Šepni áno, woodoo a ja nebudem iba rap guru ale dirigent osudu...

Sara: stoooooooooooop. (Zrýchlený dych.)

Serena Serena: Hi Sara, want some quick news from all around the world? Sara: His Serena, turn it on.

Serena: • The global government has announced the displacement of a further three million migrants to uninhabited areas such as Alaska and Siberia has been a success. The massive planting of trees in the previously mined areas has been particularly impressive. The spokesperson of the global government, Mr. Bai Xing, deniess the accusations brought forward by NGO representatives that migrants have been subject to forced labor. • The value of Global is down by 4,7 points. Analytics assume the main reason is the declining trust of oligarchic investments cartels in the Mars colonisation and Basic income for everyone projects. • According to the Artificial Intelligence Office, The Integrated Artificial Intelligence Serena has been crucial in lowering the predictable loss on life by 17% compared to last year. HLAAI boss Petra di Luna stated, that allowing artificial intelligence to sacrifice hundreds of human lives for a hypothetical chance of saving thousands of others was plain cynicism. • An increase in taxes for bionically and genetically enhanced humans is due at the next meeting of the World Parliament. • 74% of customers are not able to tell artificial intelligence from actual humans during communication, Agency for New Technologies claims. 83% don’t think communicating with a robot is a problem. • ADVERTISING: Sara, try the new supergame brought to you by the Integrated Artificial Intelligence called Rap Guru. Pick and mix your own rapper and make him rhyme just like you want him to.

Sara: Ok, I’ll try it. Turn it on. Serena: BPM? Sara: Make it oldies. Serena: Rhyme pattern? Sara: Give me something slightly industrial, a bit on the dark side, between breakbeat and hip hop. Serena: What style? Sara: Give me some old school style, Lyrik H kind of thing, that guy from the 90’s. Grandma used to listen to it, I found it among her things. Serena: Mood? Sara: Strict, but not aggressive. Make it intelligent. Serena: Profile created, here it comes Serena: Rap sequence starts in 3, 2, 1.

1 Lyrik H Yeah, yeah, I‘m the A and the I The artificial intelligence MC guy Still more real than them, fat and bloody and breathless, I’m faultless I’m doing it for the show, believe me, I can do this day and night no stage fright, no goof my algorhythm just smashed the roof Look Sara, you’ve made yourself a rapper like a GTA gangster, Lyrik H, the veteran answer (yeah), rock and roll style, the 90’s return en masse the breaks and the beats for your grandmas and moms to go with the flow, when they shake their asses at my show I’ve got the vibe and I’ve got the style, so check out my rhyming schemes, I’m the King of Terra, I’ll school you like you’re my son, sorry, my daughter, this is too much…

Sára: Stop. That was good. Now rap about why artificial intelligence, I mean, Serena, why she’s cool. Serena: Rap sequence starts in 3, 2, 1.

2 Lyrik H Yeah, yeah, I‘m the A and the I Serena’s my mom and I’m her son She really is connected with everything We’re all into this, she'll teach you things in her endless database mad scientists are kings They enter it like a shrine, in her flawless analyses They find solace ‘coz everything pales When maintaining Serena’s matrix is the Holy Grail We want to live on this planet, but work to get to hell A big fuck up’s coming I can tell You’ll get a dead planet, baby And it’s not like maybe So please, Sara, do understand That’s why the oil trade is so low, and The financial streams no longer flow, effectively….

Serena: Compulsory news piece, a debate outtake

Male politician: …to react on my fellow MP here, you react like you’ve already been raised in this system, you’ve studied in this system guided by artificial intelligence, because this is yet another important question, which we will surely discuss in more detail today. I simply cannot, and our whole party cannot agree with our children being raised base on something chosen by a machine.

Female politician: You’re a hundred years behind the apes. The artificial intelligence works with an enormous amount of information, forwards it to the kids and they can decide. It’s teaching them to think for themselves.

Male politician: That’s the best case scenario, of course. What if the artificial intelligence makes a completely different decision?

Female politician: Such as?

Male politician: Such as teaching the kids that the planet is overcrowded and that by getting rid of a few of their classmates they will actually help save the Earth.

Female politician: Well, the artificial intelligence is there to solve ethical problems, too. She’s not programmed to be aggressive. She’s not programmed to destroy humanity. Humanity is destroying itself. We’re not able to take care of ourselves. We support the artificial intelligence in becoming a regular and autonomous partner of the global government.

Male politician: No. No. Excuse me, but I think what you’re saying is a betrayal of the human race. A while ago, you said that mankind has led this planet to the brink of extinction. Serena may realise this one day and she’ll simply decide that it’s the people who are the biggest problem.

Serena: End of piece. Serena: Rap sequence starts in 3, 2, 1,

3. Yeah, yeah, live from your room, the rhymes come with a boom you vibe with them, nevernevernever Stop, old school pattern and old school rock, the old school shock and Lyrik’s word flow, those in the know, the mighty shape up your dreams like how kissing a guy for the first time might be yo!

Sara: Stop, that’s too much. Go on, but use some typical stupid rhyme Serena: Rap sequence starts in 3, 2, 1,

4 Yeah, yeah, we meet in this text The muscles we flex and the rest We rhyme rhymes with more rhymes Like the time flows at all times It’s still cool, you fool, That’s the way to go, with the flow, you know, when we shine we glow but never ever without Vans you kn…

Sara: Stop, this is too stupid. Do smething disturbingly intelligent instead. And do it properly. Serena: Rap sequence starts in 3, 2, 1,

5 Yeah, yeah, I’ll be strict, won’t skip facts That make you skip a beat, let’s talk like adults, you’re not a lady yet, but not a kid anymore, I know it all, know more than mama, know that you’re alone wishing for a home, missing your father, wanting a brother, and I know your heart beats faster, when Jeff enters the classroom I’ll tell you what to tell him to get his attention I’ll find you a hairstyle for extra affection I’ll make it work, make it happen Being popular is what matters It opens doors for you, but more on that later I know your tests and your results I’ll tell you the best of your perspectives Free will is overrated, if you just let me decide I’ll be scientifically on your side. Sentiments won’t feed you forever and ever Let me guide you it’s now or never I see it all, I watch out for you I’ll be your personal patentee and that’s plenty Think about it, don’t talk about it Say the word, it’s like voodoo And I’ll conduct your life like a rap guru

Sara: Stooooop.